Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Medknjižnična izposoja

 

 

Knjižnica dobavlja svojim uporabnikom knjižnično gradivo oziroma dokumente iz lastne knjižnične zbirke, iz drugih knjižnic ali od drugih dobaviteljev v Republiki Sloveniji in iz tujine. Gradivo za medknjižnično izposojo lahko uporabnik naroči osebno, po pošti ali elektronski pošti.

 

Naročnik medknjižnične izposoje se ob oddaji naročila obveže, da bo:

  • dosledno spoštoval avtorske in sorodne pravice pri uporabi gradiva,
  • poravnal vse stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo oziroma posredovanjem dokumentov,
  • izposojeno gradivo vrnil pravočasno in nepoškodovano,
  • v primeru prekoračitve izposojevalnega roka poravnal vse nastale stroške,
  • v primeru poškodovanja ali izgube izposojenega gradiva poravnal vse nastale stroške.

 

Knjižnica obvesti naročnika o prispelem naročenem gradivu.

 

slika-28