Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Storitve

 

 

Knjižnica nudi bogat izbor domače in tuje strokovne literature s področja veterinarske medicine, prav tako pa tudi z drugih sorodnih znanstvenih ved, ki so v študijskem programu.

 

Knjižnično gradivo je namenjeno predvsem študentom, pedagoškim delavcem, raziskovalcem in sodelavcem fakultete, pa tudi drugim uporabnikom.

 

Študentje imajo prost pristop do študijskega gradiva in do novejših letnikov domačih in tujih strokovnih ter znanstvenih revij.

 

V čitalnici imajo uporabniki dostop do domačih in tujih informacijskih virov preko svetovnega spleta.

 

Knjižnica nudi:

 
  • izposoja gradiva na dom in v čitalnico
  • medknjižnična izposoja iz domovine in tujine
  • vodenje kataloga monografij, serijskih publikacij, magistrskih del in doktorskih disertacij
  • od leta 2006 gradimo bazo podatkov s polnim besedilom Bibliografija delavcev Veterinarske fakultete  
  • posredovanje informacij o gradivu Knjižnice VF
  • informacijska dejavnost
  • dostop do kataloga COBIB - OPAC
  • dostop do spletnih informacijskih servisov ter bibliografskih baz podatkov

 

Storitve: slika-32