Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Zbirke podatkov

(dostop z UL in oddaljen dostop)

 

 

Dostop do zbirk za članice konzorcija

Dostop do bibliografskih zbirk in raznih servisov je v okviru konzorcijev dostopen sodelujočim članicam.

 

CAB Abstracts

Najpomembnejša bibliografska baza podatkov s področja veterinarske medicine in biotehnike.

  

FSTA

Food Science and Technology Abstract  je bibliografska baza, ki pokriva področji živilstva in živilske tehnologije

 

Web Of Science

Bibliografska baza podatkov z izvlečki  in indeksi citiranosti z vseh področij znanosti. Dostopna je na lokacijah Univerze v Ljubljani in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL. Zbirko lahko uporablja sočasno 30 uporabnikov.

 

SCOPUS                                                                                              

Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V. Scopus trenutno zajema vsebino 21.750 naslovov revij in vsebuje več kot 51 milijonov bibliografskih zapisov. Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij ali celih inštitucij. Zbirka se dopolnjuje tedensko

  

EBSCO Host 

Podatkovna zbirka z dostopnimi celotnimi besedili, ki pokriva vsa področja znanosti. Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku EBSCOHost na lokacijah Univerze v Ljubljani in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL. 

  

ProQuest Central

ProQuest Central je obsežna podatkovna zbirka z vseh področij znanosti, ki ima več kot 11500 naslovov s celotnim besedilom. Dostopna je na lokacijah Univerze v Ljubljani in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.  

 

Ulrich's Periodical Directory

Vir informacij o periodičnih publikacijah od leta 1932.

 

 

Prosto dostopne zirke podatkov

 

Agris

Podatkovna zbirka, ki pokriva področja biotehniških ved.

 

Agricola

Podatkovna zbirka, ki pokriva področja biotehniških ved.

  

Biomedicina Slovenica

Biomedicina Slovenica (BS) je slovenska nacionalna bibliografska zbirka za področje biomedicine. Že od leta 1976 jo gradi Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Medicinske fakultete. BS vključuje literaturo objavljeno v Sloveniji ter dela slovenskih avtorjev objavljena v tujini, ki morajo zadostiti določeni kvaliteti in kriterijem.

  

PubMed 

Javno dostopna biomedicinska bibliografska baza podatkov, ki zagotavlja dostop do preko 21 milijonov referenc ter izvlečkov iz zbirke Medline in drugih zbirk.

 

Consultant 

Prostodostopna spletna stran Cornell University, College of Veterinary Medicine, ki nudi doktorjem veterinarske medicine podporo pri postavljanju diagnoze  na osnovi bolezenskih znakov.

 

Toxnet

Toxnet je zbirka podatkov o vplivu toksikoloških in farmakoloških učinkov zdravil ter škodljivih kemikalij na zdravje in njihov vpliv na okolje.