Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Informacijske storitve

 

 

V knjižnici zagotavljamo:

 

  • dostop do javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih javnih podatkovnih zbirk ter informacijskih virov in njihovo uporabo,

  • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,

  • posredovanje informacij o knjižničnem gradivu in iz gradiva knjižnic,

  • posredovanje informacij iz vzajemne bibliografske podatkovne baze COBIB.SI ter informacije o vodenju bibliografij raziskovalcev VF,

  • pomoč in svetovanje pri iskanju ter uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov knjižnice,

  • izobraževanje za iskanje, vrednotenje in uporabo različnih informacijskih virov,

  • dostop do svetovnega spleta

 

slika-14