Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

e-REVIJE

 

 

Knjižnica VF je članica konzorcijev za nakup e-revij. Uporabniki imajo z lokacij članic UL dostop do polnega besedila 13 000 revij različnih založnikov, in sicer Elsevier, Wiley, Springer in Taylor & Francis …, ali z oddaljenim dostopom.

 

ScienceDirectScienceDirect

ScienceDirect omogoča dostop do cca 2600 elektronskih revij največjih založnikov s področja tehnike, naravoslovja, medicine in drugih znanosti. Obsega bibliografske podatke z izvlečki in polna besedila člankov od leta 1995 dalje (ali kasneje). 

 

Wiley-Online-LibraryWiley Online Library

Paket elektronskih revij Wiley InterScience omogoča dostop do več kot 500 znanstvenih revij, ki pokrivajo različna strokovna področja: naravoslovje, medicino, kemijo, fiziko, matematiko, elektrotehniko, informatiko, strojništvo, gradbeništvo, ekonomijo ipd. Celotna besedila člankov so dostopna večinoma od leta 1997 dalje. 

 

SringerLinkSpringerLink

SpringerLink obsega dostop do 2000 znanstvenih revij, ki je nastal z združitvijo ponudbe založb Springer Verlag in Kluwer Academic Publishers. Revije pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Večina celotnih besedil je dostopna od leta 1997 dalje.
Paket vključuje tudi dostop do e-knjig. 

 

Taylor  Francis Online Taylor Francis Online

Taylor & Francis Online Journal Collection omogoča dostop do celotnih besedil člankov iz skoraj 1.900 revij, ki pokrivajo zlasti področja humanistike in družboslovja, pa tudi naravoslovja, tehnike in tehnologije. kot npr. antropologija, arheologija, arhitektura, urbanizem, gradbeništvo, geodezija, ekonomija, management, filozofija, politologija, komunikologija, pravo, psihologija, izobraževanje, knjižničarstvo, informacijska znanost, sociologija, umetnost, jezikoslovje, ekologija, agronomija, zdravstvene vede, šport in prosti čas, turizem, obramboslovje, varnostne vede, teologija.Celotna besedila so dostopna večinoma od leta 1997 dalje.

 

sage-journals-logoSage Journals Online

Paket revij SAGE omogoča dostop do 460 naslovov znanstvenih revij uglednega založnika Sage Publications, ki skupaj obsegajo preko 94 000 celotnih besedil člankov, večinoma od leta 1999 dalje. Zastopane so različne znanstvene discipline.

 

jstor_logoJ Stor (Journal Storage) 

JSTOR (Journal Storage) je arhiv namenjen iskanju in branju celotnih besedil več kot 1700 znanstvenih časopisov z različnih področij kot so: antropologija, arheologija, biološke znanosti, ekologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, glasba, izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, naravoslovne znanosti, politologija, pravo, sociologija, umetnost in umetnostna zgodovina, zgodovina, zoologija, ipd.
Poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja. Med Med njimi je tudi celoten arhiv drugega najstarejšega znanstvenega časopisa Philosophical Transactions of the Royal Society (1665-), v katerem sta bila leta 1687 objavljena prva slovenska izvirna prispeveka J. V. Valvasorja, morda je najbolj poznan prispevek z naslovom Description of the Wonderful Lake of Zirknitz..." (Phil. Trans. XVI/ št. 191, str. 414-427). Nadalje dobimo arhive več kot stotih časopisov, ki so začeli izhajati v 19. stoletju, več kot 300 časopisov, ki so začeli izhajati v prvi polovici 20. stoletja itn. Navadno pa ni možen dostop do najnovejših letnikov. Zapora dostopa je v povprečju 2 do 3 leta. Seznam časopisov:   

 

Oxford J

Zbirka Oxford Journals Online je namenjena iskanju in branju celotnih besedil člankov iz več kot 230 kakovostnih revij založnika Oxford University Press. Pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja. Revije so dostopne od leta 1996 naprej.

 

PNAS (Proceedings of the National Academy of Scineces of USA 

PNAS je uradna revija društva United States National Academy of Science, ki je začela izhajati že leta 1915. Revija PNAS je dostopna v polnem tekstu od začetka izhajanja. Obsega področja biologije, fizike, biomedicine in družbenih ved.

 

Nature

Revija, ki jo izdaja Nature Publishing Group, je dostopna v polnem besedilu od leta 1997 dalje.

 

Science Online

Tednik Science journal, ki ga izdaja American Association for the Advancement of Science (AAAS). Dostopen v polnem tekstu na J Stor od leta 1880-2007.

 

 

 

Ponudniki prosto dostopnih zbirk e-revij

 

Kot posledica visokih cen revij in monopolne založniške politike, so bile ustanovljene številne javne iniciative (večinoma akademske), ki se zavzemajo za prost dostop do znanstvenih informacij. Nekatere  med njimi so dokaj uspešne, saj omogočajo prost dostop do številnih elektronskih revij, med katerimi so tudi visoko kvalitetne revije.

 

 

Prosto dostopne e-revije