Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Kratka zgodovina knjižnice

 

 

Začetki knjižnice segajo v leto 1926, ko je bila pri Državnem bakteriološkem zavodu osnovana strokovna veterinarska knjižnica.

 

Z ustanovitvijo Veterinarskega zavoda Slovenije leta 1946, je postal knjižnični fond bakteriološkega zavoda osnova njegove knjižnice. Po ustanovitvi Veterinarskega oddelka Biotehniške fakultete, se je knjižnično gradivo nabavljalo, strokovno obdelovalo, hranilo in izposojalo v okviru osrednje knjižnice Biotehniške fakultete.

 

Leta 1979 se je združil Veterinarski zavod Slovenije z VTOZD-om za veterinarstvo Biotehniške fakultete. Zavodska knjižnica je takrat prevzela zalogo Veterinarskega oddelka Biotehniške fakultete in tako se je obogatil njen knjižnični fond.

 

Z letom 1990, z osamosvojitvijo Veterinarske fakultete, je knjižnica posebna enota Veterinarske fakultete s statusom visokošolske knjižnice, ki sodeluje v sistemu znanstvenega in strokovnega informiranja Slovenije za strokovno področje veterinarske medicine. Podatke o svojem knjižničnem gradivu vključuje v vzajemni katalog v sistemu  COBISS, v katerega je od leta 1995 vključena kot aktivni član. Z ostalimi knjižnicami se povezuje v Knjižnični in informacijski sistem Slovenije.

 

Leta 1996 je knjižnica vzpostavila avtomatizirano knjižnično izposojo v sistemu COBISS.

 

Z razvojem znanosti in novih tehnologij se razvija tudi knjižnica, ki ima vedno več elektronskega gradiva in počasi prehaja v virtualno knjižnico.

 

Podatke o svojem gradivu je knjižnica začela vnašati v bibliografsko bazo COBIB z letom 1996. V katalog so vključeni vsi naslovi serijskih publikacij, vse študijsko gradivo in monografije, ki smo jih nabavili ali dobili v dar po letu 1995. Večina gradiva je tudi vsebinsko obdelana z deskriptorji iz tezavra MESH, ki ga gradi ameriška nacionalna medicinska knjižnica.

 

Knjižnica je vodila listkovni katalog objav vseh slovenskih veterinarjev od leta 1946 do 1992. Od leta 1993 pa so podatki o objavah delavcev Veterinarske fakultete vključeni v spletni katalog OPAC COBISS in SICRIS.  

Z letom 2006 smo začeli graditi digitalno zbirko Bibliografija delavcev Veterinarske fakultete, v kateri je omogočeno iskanje  dokumentov po avtorjih, ključnih besedah in letu objave. V zbirki je sedaj približno 2000 dokumentov v polnem besedilu.

 

slika-10