Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Knjižnični red

 

 

Članstvo

 

Člani knjižnice so lahko vsi študenti, raziskovalci in občani. Z vpisom si pridobi pravico do uporabe knjižničnega gradiva v čitalnici ali na domu. Ob vpisu plača članarino, ki je določena z veljavnim cenikom.

 

Člani knjižnice so lahko tudi pravne osebe, ki sklenejo z VF pogodbo o članstvu. Član prejme člansko izkaznico, ki ni prenosljiva. Študenti Univerze v Ljubljani plačajo članarino ob vpisu in si lahko izposojajo knjižnično gradivo s študentsko izkaznico.

 

 

Izposoja

 

Izposoja študijskega gradiva je en mesec, z možnostjo podaljšanja, če je dovolj izvodov; izposoja revij je tri dni. Če član po preteku izposojevalnega roka gradiva ne vrne, dobi tri pisne opomine. Ob vrnitvi gradiva je dolžan poravnati stroške opomina po veljavnem ceniku.

 

 

Knjižnično gradivo, ki je dostopno le v čitalnici:

 

 

  • magisteriji in doktorati,
  • priročniki,
  • enciklopedije,
  • slovarji,
  • redke monografije,
  • čitalniški izvod učbenikov ali skript 

 

 

 

Urnik – delovni čas

 

 

oktober–maj

 
  • ponedeljek, torek, sreda: 7–18 ure
  • četrtek, petek: 7–15 ure

 

 

junij–september

 

  • ponedeljek - petek: 7 –15 ure
Knjižnični red: slika-29