Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Učbeniki

 

  

 

Cenik tiskanih učbenikov

  

1. LETNIK

študenti

ostali

FAZARINC G. Anatomija domačih živali: miologija

8,0 EUR

9,5 EUR

 

2. LETNIK

študenti

ostali

BOLE-HRIBOVŠEK V. Osnove dela v mikrobiološkem laboratoriju

6,5 EUR

9,0 EUR

BOLE-HRIBOVŠEK V. Mikrobiologija z imunologijo. Živilsko sanitarna mikrobiologija

19,0 EUR

21,0 EUR

BRGLEZ J. Parazitologija za veterinarje: Arachnoentomologia

6,5 EUR

9,0 EUR

BRGLEZ J. Parazitologija za veterinarje: Helmintologija

11,0 EUR

10,0 EUR

GROM J. Splošna veterinarska virologija 11,0 EUR 

12,5 EUR

JURCA J. Splošna mikrobiologija

9,0 EUR

13,0 EUR

JURCA J. Osnove imunologije

14,0 EUR

15,0 EUR

LAVRENČIČ, A. Prehrana domačih živali – vaje

11,0 EUR 

12,5 EUR

ŠENK L. Etiološka patologija

13,0 EUR

17,0 EUR

ŠENK L. Splošna morfološka patalogija

25 EUR

30,0 EUR

ŠENK L. Patohistološki praktikum

13,5 EUR 

15,5 EUR

ŠVARA T., GOMBAČ M. Patomorfološki praktikum

11,0 EUR

 11,0 EUR
VERGLES RATAJ A., BIDOVEC A. Priročnik za vaje iz parazitologije

13,5 EUR 

15,5 EUR

 

3. LETNIK

študenti

ostali

KOBAL S., KUŽNER J.

Farmakografija za študente veterinarske medicine

9,5 EUR 

11,0 EUR

FRANGEŽ R. Praktikum patološke fiziologije 12,2 EUR 

14,0 EUR

NEMEC SVETE A., FRANGEŽ R. Klinična biokemija v veterinarski medicini 18,0 EUR  
 SNOJ T, KOBAL S       Protibakterijska zdravila v veterinarski medicini                11,0 EUR  
SULIMANOVIĆ D., JENČIČ V. Čebelja družina in njene bolezni

10,0 EUR

15,0 EUR

ZADNIK T. Osnove veterinarske internistične propedevtike

15,0 EUR

21,0 EUR

ZADNIK T. Diagnoza in diagnostično razmišljanje 13,0 EUR 

15,0 EUR

ZADNIK T. Ravnanje s prežvekovalci 9,0 EUR 

10,5 EUR

   

4. LETNIK

študenti

ostali

GREGORC A. Medonosna čebela

10,0 EUR

15,0 EUR

GREGOROVIĆ V. Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev, 1.del

15,0 EUR

21,0 EUR
GREGOROVIĆ V. Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev, 2.del

15,0 EUR

21,0 EUR

GREGOROVIĆ V. Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev, 3.del

15,0 EUR

21,0 EUR

KRULJC P. Kužne bolezni konj

25,0 EUR 

36,0 EUR

ŠABEC D., VALENČAK Z. Bolezni prašičev

10,5 EUR

17,0 EUR

ZORMAN-ROJS O. Virusne bolezni perutnine

13,5 EUR 

15,5 EUR

ZORMAN-ROJS O. Bakterijske bolezni, mikoze in parazitoze perutnine  10,0 EUR

12,0 EUR

 

5. LETNIK

študenti

ostali

BUTINAR J. Osnove anestezije malih živali

8,5 EUR

13,0 EUR

DOGANOC D., KOMAR M. Analiza kakovosti jajc in jajčnih izdelkov

7,0 EUR

13,0 EUR

KRULJC P., GORIŠEK N. Priročnik za identifikacijo konj in oslov (CD-ROM) 10,0 EUR  
VENGUŠT G., ŽELE D. Bolezni prostoživečih živali 20,0 EUR  
VENGUŠT G., ŽELE D. Reja in dobrobit jelenjadi, gojene v obori 22,0 EUR 28,0 EUR
ŽUST J., VENGUŠT A., PESTEVŠEK U. Kontaminacija krme z mikroorganizmi....

19,5 EUR 

22,5 EUR

ŽUST J., PESTEVŠEK U., VENGUŠT A., JAKOVAC STRAJN B. Patologija prehrane goved, malih prežvekovalcev, prašičev in perutnine

25,0 EUR 

29,0 EUR

DOMANJKO-PETRIČ A. (ur.)

Bolezni srčno-žilnega sistema psov in mačk, 1. del

22,5 EUR 

26,0 EUR

 

OSTALE MONOGRAFIJE

študenti

ostali

BOHM O. Veterinarji slovenskega ozemlja

 

10,0 EUR

BRGLEZ J. Trihineloza

9,0 EUR

13,0 EUR

JURCA J., JURCA T. Zgodovinski razvoj medicinske latinščine…

4,5 EUR

6,0 EUR

JURCA J. Plenčič M.A. Dodatek k goveji kugi

 

11,5 EUR

JURCA J. Pregled zgodovine živinozdravstva do 18.stol.

 

17,0 EUR

  Veterinarski terminološki slovar  

60,0 EUR