Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Seznam in cenik učnega gradiva

 

 

Cenik skript Veterinarske fakultete

 

1. LETNIK

študenti

ostali

BAVDEK S. Ultrastruktura živalske celice 19,0 € 30,0 €
FAZARINC G. Anatomija domačih živali: miologija

8,0 €

9,5 €

 

2. LETNIK

študenti

ostali

BOLE-HRIBOVŠEK V. Osnove dela v mikrobiološkem laboratoriju

6,5 €

9,0 €

BOLE-HRIBOVŠEK V. Mikrobiologija z imunologijo. Živilsko sanitarna mikrobiologija

19,0 €

21,0 €

BRGLEZ J. Parazitologija za veterinarje: Arachnoentomologia

6,5 €

9,0 €

BRGLEZ J. Parazitologija za veterinarje: Helmintologija

11,0 €

12,5 €

CESTNIK V. Fiziologija domačih živali: uvod, splošna fiziologija

8,5 €

13,0 €

CESTNIK V. Fiziologija endokrinega sistema pri domačih živalih

10,0 €

15,0 €

CESTNIK V. Fiziologija krvnega obtoka, dihanja, izloč.

8,5 €

13,0 €

CESTNIK V. Fiziologija prebave pri domačih živalih

8,5 €

13,0 €

CESTNIK V. Metabolizem pri domačih živalih

8,5 €

13,0 €

CESTNIK V, ČEBULJ N. Poskusi in demonstr. v fiziologiji, 1.del

8,5 €

13,0 €

CESTNIK V, ČEBULJ N. Poskusi in demonstr. v fiziologiji, 2.del

8,5 €

13,0 €

GROM J. Splošna veterinarska virologija 11,0 €

12,5 €

JURCA J. Splošna mikrobiologija

9,0 €

13,0 €

JURCA J. Osnove imunologije

14,0 €

15,0 €

LAVRENČIČ, A. Prehrana domačih živali – vaje

11,0 €

12,5 €

ŠENK L. Etiološka patologija

13,0 €

17,0 €

ŠENK L. Splošna morfološka patalogija

25 €

30,0 €

ŠENK L. Patohistološki praktikum

13,5 €

15,5 €

VERGLES RATAJ A., BIDOVEC A. Priročnik za vaje iz parazitologije

13,5 €

15,5 €

WIKERHAUSER T., BRGLEZ J. Atlas parazitov  

31,0 €

 

3. LETNIK

študenti

ostali

BATIS J. Splošna epizootiologija

6,5 €

9,0 €

KOBAL S., KUŽNER J.

Farmakografija za študente veterinarske medicine

9,5 €

11,0 €

KOBAL S., SNOJ T. Protibakterijska zdravila v veterinarski medicini 11,0 €  
FRANGEŽ R. Praktikum patološke fiziologije 12,2 €

14,0 €

NEMEC SVETE A., FRANGEŽ R. Klinična biokemija v veterinarski medicini 18,0 €  
SULIMANOVIĆ D., JENČIČ V. Čebelja družina in njene bolezni

10,0 €

15,0 €

ZADNIK T. Osnove veterinarske internistične propedevtike

15,0 €

21,0 €

ZADNIK T. Diagnoza in diagnostično razmišljanje 13,0 €

15,0 €

ZADNIK T. Ravnanje s prežvekovalci 9,0 €

10,5 €

 

4. LETNIK

študenti

ostali

GREGORC A. Medonosna čebela

10,0 €

15,0 €

GREGOROVIĆ V. Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev, 1.del

15,0 €

21,0 €
GREGOROVIĆ V. Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev, 2.del

15,0 €

21,0 €

GREGOROVIĆ V. Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev, 3.del

15,0 €

21,0 €

KRULJC P.

Kužne bolezni konj

25,0 €

36,0 €

KRULJC P., GORIŠEK .

Priročnik za identifikacijo konj in oslov. CD-ROM 10,0 €  
MARINŠEK J. Veterinarsko sanitarni pregled klav. živali…

5,0 €

8,0 €

ŠABEC D., VALENČAK Z. Bolezni prašičev

10,5 €

17,0 €

ZORMAN-ROJS O. Virusne bolezni perutnine

13,5 €

15,5 €

 

5. LETNIK

študenti

ostali

BUTINAR J. Osnove anestezije malih živali

8,5 €

13,0 €

DOGANOC, KOMAR M. Analiza kakovosti jajc in jajčnih izdelkov

7,0 €

13,0 €

DOMANJKO-PETRIČ A. (ur.)

Bolezni srčno-žilnega sistema psov in mačk, 1. del

22,5 €

26,0 €

KOMAR M. Higiena in nadzor živil: kemijske analize  6,5 €  9,0 €
VENGUŠT GORAZD, ŽELE DIANA Bolezni prostoživečih živali 20,0 €  
ŽUST J., VENGUŠT A., PESTEVŠEK U. Kontaminacija krme z mikroorganizmi....

19,5 €

22,5 €

ŽUST J., PESTEVŠEK U., VENGUŠT A., JAKOVAC STRAJN B. Patologija prehrane goved, malih prežvekovalcev, prašičev in perutnine

25,0 €

29,0 €

 

OSTALE MONOGRAFIJE

študenti

ostali

BOHM O. Veterinarji slovenskega ozemlja  

10,0 €

BRGLEZ J. Trihineloza

9,0 €

13,0 €

JURCA J., JURCA T. Zgodovinski razvoj medicinske latinščine…

4,5 €

6,0 €

JURCA J. Plenčič M.A. Dodatek k goveji kugi  

11,5 €

JURCA J. Pregled zgodovine živinozdravstva do 18.stol.  

17,0 €

  Veterinarski terminološki slovar   60,00 €
  Terminološki slovar

4,5 €

7,0 €