Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Cenik knjižničnih storitev

 

 

1. Članarina

 

Letna članarina

 

 • študentje UL s statusom (že plačana ob vpisu): 16,20 €
 • študentje UL brez statusa: 16,20 €
 • dijaki nad 18 let: 16,20 €
 • študentje drugih univerz s statusom: 15,85 €
 • druge fizične osebe: 26,00 €
 • zaposleni na UL, upokojenci VF, brezposelni ter osebe od 15. do 18. let starosti: brezplačno

 

Polletna članarina

 

 • študentje drugih univerz s statusom: 8,00 €
 • druge fizične osebe: 12,00 €

 

Mesečna članarina

 

 • študentje drugih univerz s statusom: 2,00 €
 • druge fizične osebe: 2,00 €

 

 

2. Zamudnina

 

 • za enoto na dan: 0,30 €
 • za enoto na dan (revije, čitalniško gradivo): 6,00 €

 

 

3. Izgubljena enota knjižnega gradiva

 

 • stroški nabave za izgubljeno enoto, ki jo je mogoče nabaviti: dejanski stroški
 • stroški obdelave za izgubljeno enoto, ki jo je mogoče nabaviti: 6,00 €
 • bančni stroški pri naročilu iz tujine: dejanski stroški

 

 

4. Odškodnine

 

 • odškodnina za poškodovano enoto: po dejanskih stroških

 

 

5. Medknjižnična izposoja

 

Lastno gradivo:

 

 • izposoja enote knjižnega gradiva: 8,00 €
 • članek (fotokopija do 20 strani): 5,20 €- (vsaka nadaljnja stran: 0,10 EUR)
 • članek posredovan elektronsko: 4,20
 • nujno naročilo (realizacija v 24 urah): dvojna cena

 

Gradivo iz drugih slovenskih knjižnic:

 

 • izposoja enote knjižnega gradiva: cena dobavitelja + 6,00 €
 • članek: cena dobavitelja + 1,00 €
 • članek posredovan elektronsko: cena dobavitelja

 

(poštnina je vključena v ceno)
 
 

6. Informacijske storitve

 

 • informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure): 26,00 €/uro + stroški
 • tematske retrospektivne poizvedbe: 26,00 €/uro + stroški
 • citiranost avtorja: 26,00 €/uro + stroški
 • priprava, vnos in vodenje bibliografij: 32,70 €/uro + stroški (brezplačno za zaposlene na matični članici UL)

 

 

7. Prodaja učnega gradiva 

 

 

Cenik: slika-26