Logo-eKVF
menu
Key-visual-eKVF

Tipologija dokumentov

 

 

Bibliografije raziskovalcev

 

Bibliografske enote so razvrščene po veljavni TIPOLOGIJI DOKUMENTOV. Za pravilno razvrstitev enot po tipologiji so odgovorni avtorji/raziskovalci. V izpis se uvrstijo le tiste bibliografske enote iz baze podatkov COBIB.SI, ki vsebujejo šifro raziskovalca ali evidenčno šifro, ki jo je avtorju dodelil IZUM. Če določene enote manjkajo, najdemo pa jih z iskanjem po priimku in imenu v sistemu COBISS/OPAC ali so vključene v bibliografijo, ki jo je izpisala knjižnica na osnovi priimka in imena iz lokalne ali vzajemne baze podatkov, moramo poskrbeti, da knjižnica take bibliografske zapise dopolni s šiframi avtorjev/raziskovalcev. Knjižnico moramo opozoriti na napako tudi, če se ista bibliografska enota izpiše dvakrat.