Logo-eKVF
menu
Key-visual-eKVF

SICRIS

(SlovenIan Current Research Information System  = Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji)

Informacijski sistem SICRIS razvija in vzdržuje Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) v sodelovanju z Agencijo za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS). SICRIS je na internetu od leta 1998.

 

 

Kategorizacija in točkovanje znanstvenih publikacij

 

Strokovne podlage za kategorizacijo znanstvenih publikacij pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti v Sloveniji je pripravila Komisija SAZU za spremljanje raziskovalne uspešnosti  (http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/kateg-znan-publ.asp). Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je v 18. členu Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter v 30. členu Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov opredelila bibliografske kazalce raziskovalne uspešnosti in posameznim kategorijam določila pripadajoče število točk.

 

Pri računalniško podprti kategorizaciji znanstvenih publikacij se uporabljajo naslednji viri podatkov:


Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i). Verificiranih je že večina bibliografskih enot raziskovalcev, ki sodelujejo pri tekočih programih in projektih ARRS (dela s tipologijo 1.01, 1.02, 1.03, 2.01 in 1.16, objavljena v obdobju 2000-2004).

 

Kategorizacijo določajo veljavna merila ARRS. Ali posamezna bibliografska enota sodi v eno ali drugo kategorijo, ugotovi računalnik s kombinacijo informacij iz različnih baz podatkov.