Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Prešernove naloge - kronološko

 

 

2009   2010   2011   2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018

 

 

2009

 1. Kovše Martin. Vrednotenje učinka specifične imunoterapije pri psih z atopičnim dermatitisom s pomočjo evalvacijskega testa CADESI-03 = Evaluation of the effect of allergen-specific immunotherapy in atopic dogs using the CADESI-03 scoring system. Ljubljana, 2009.

 

2010

 1. Hrženjak Rok, Štukelj Roman. Mikrovezikli v telesnih tekočinah živali in človeka = Microvesicles in body fluids of animals and human. Ljubljana, 2010.
 2. Završnik Janja. Molekularna determinacija in epidemiologija virusa infekciozne anemije kopitarjev = Molecular determination and epidemiology of equine infectious anemia virus. Ljubljana, 2010.

 

2013 ( na vrh ↑ )

 1. Rihar Zala. C-reaktivni protein kot diagnostični dejavnik pri naravni okužbi psov z bakterijo Anaplasma phagocytophilum = C-reactive protein as a diagnostic factor in dogs naturally infected with the Anaplasma phagocytophilum bacterium. Ljubljana, 2013.
 2. Zarnik Metka, Lampreht Urša. Vrednotenje vpliva oksidativnega stresa na klinične parametre psov z atopičnim dermatitisom med zdravljenjem s feksofenadinom in vitaminom e na podlagi imunohistokemičnega določanja 3- nitrotirozina v bioptih kože = Evaluation of oxidative stress influence on clinical parameters of dogs with atopic dermatitis during treatment with fexofenadine and vitamine e based on immunohistochemical staining of 3– nitrotyrosine in skin biopsies. Ljubljana, 2013.

 

2014 ( na vrh ↑ )

 1. Babnik Monika, Diacci Uroš. Vpliv ostreolizina na znotrajcelično koncentracijo Ca2+ in morfologijo nevroblastomskih in gladkih mišičnih celic = The effect of ostreolysin on intracellular concentration of Ca2+ and the morphology of the neuroblastoma and smooth muscle cells. Ljubljana, 2014.
 2. Potokar Tončka. Protimikrobni učinek medicinskega medu L-Mesitran(R) in njegov vpliv na zdravljenje ran = Antibacterial effect of medical honey L-Mesitran(R) and its effect on wound healing. Ljubljana, 2014

 

2015 ( na vrh ↑ )

 1. Kmetec Jernej, Vodopivec Lea. Incidenca tumorjev mlečne žleze pri steriliziranih psicah ter zapleti po kirurškem posegu sterilizacije psic = Incidence of mammary gland tumors in neutered bitches and side effects after surgical procedure of neutering bitches. Ljubljana, 2015.

 

2016 ( na vrh ↑ )

 1. Bakovnik Nejc. Molekularna opredelitev, prevalenca in klinični pomen novega papiloma virusa glodavcev, Phodopus sungorus papillomavirus type 1 (PsuPV1), osamljenega pri sibirskih hrčkih (Phodopus sungorus) = Molecular characterization and clinical relevance of a novel Phodopus sungorus papillomavirus type 1 (PsuPV1) infecting siberian hamster (Phodopus sungorus). Ljubljana, 2016.
 2. Ipavec Manica. Določitev celotnega genoma virusa prašičje epidemične diareje z uporabo tehnologije Ion Torrent sekvenciranja = Complete genome sequencing of the porcine epidemic diarrhea virus using the Ion Torrent sequencing technology. Ljubljana, 2016.
 3. Šturm Sabina. Spremljanje prisotnosti rotavirusov skupine A in virusa hepatitisa E pri divjadi = Detection of rotavirus and hepatitis E in game animals.  Ljubljana, 2016.

 

2017 ( na vrh ↑ )

 1. Krvavica Ada, Likar Špela. Aplikacija brezžičnega elektrokardiograma pri hospitaliziranih pacientih = Aplication of wireless electrocardiogram in hospitalised patients. Ljubljana, 2017.
 2. Ošlak Boštjan. Nekatere vektorsko prenosljive zoonoze = Selected vector born zoonoses in grazing cattle in Slovenia. Ljubljana, 2017.
 3. Prem Luka. Vpliv timola na motoriko tankega črevesa in maternice v razmerah in vitro = The influence of thymol on small intestinal and uterine motility under in vitro conditions. Ljubljana, 2017.
 4. Rutar Maša. Vpliv različnih koncentracij taninov na žleze slinavke pri merjaščkih = Influence of different concentrations of hydrolysable tannins on salivary glands in boars. Ljubljana, 2017.

 

2018 ( na vrh ↑ )