Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Prešernove naloge - kronološko

 

 

2009   2010   2011   2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020

 

 

2009

 1. Kovše Martin. Vrednotenje učinka specifične imunoterapije pri psih z atopičnim dermatitisom s pomočjo evalvacijskega testa CADESI-03 = Evaluation of the effect of allergen-specific immunotherapy in atopic dogs using the CADESI-03 scoring system. Ljubljana, 2009.

 

2010

 1. Hrženjak Rok, Štukelj Roman. Mikrovezikli v telesnih tekočinah živali in človeka = Microvesicles in body fluids of animals and human. Ljubljana, 2010.
 2. Završnik Janja. Molekularna determinacija in epidemiologija virusa infekciozne anemije kopitarjev = Molecular determination and epidemiology of equine infectious anemia virus. Ljubljana, 2010.

 

2013 ( na vrh ↑ )

 1. Rihar Zala. C-reaktivni protein kot diagnostični dejavnik pri naravni okužbi psov z bakterijo Anaplasma phagocytophilum = C-reactive protein as a diagnostic factor in dogs naturally infected with the Anaplasma phagocytophilum bacterium. Ljubljana, 2013.
 2. Zarnik Metka, Lampreht Urša. Vrednotenje vpliva oksidativnega stresa na klinične parametre psov z atopičnim dermatitisom med zdravljenjem s feksofenadinom in vitaminom e na podlagi imunohistokemičnega določanja 3- nitrotirozina v bioptih kože = Evaluation of oxidative stress influence on clinical parameters of dogs with atopic dermatitis during treatment with fexofenadine and vitamine e based on immunohistochemical staining of 3– nitrotyrosine in skin biopsies. Ljubljana, 2013.

 

2014 ( na vrh ↑ )

 1. Babnik Monika, Diacci Uroš. Vpliv ostreolizina na znotrajcelično koncentracijo Ca2+ in morfologijo nevroblastomskih in gladkih mišičnih celic = The effect of ostreolysin on intracellular concentration of Ca2+ and the morphology of the neuroblastoma and smooth muscle cells. Ljubljana, 2014.
 2. Potokar Tončka. Protimikrobni učinek medicinskega medu L-Mesitran(R) in njegov vpliv na zdravljenje ran = Antibacterial effect of medical honey L-Mesitran(R) and its effect on wound healing. Ljubljana, 2014

 

2015 ( na vrh ↑ )

 1. Kmetec Jernej, Vodopivec Lea. Incidenca tumorjev mlečne žleze pri steriliziranih psicah ter zapleti po kirurškem posegu sterilizacije psic = Incidence of mammary gland tumors in neutered bitches and side effects after surgical procedure of neutering bitches. Ljubljana, 2015.

 

2016 ( na vrh ↑ )

 1. Bakovnik Nejc. Molekularna opredelitev, prevalenca in klinični pomen novega papiloma virusa glodavcev, Phodopus sungorus papillomavirus type 1 (PsuPV1), osamljenega pri sibirskih hrčkih (Phodopus sungorus) = Molecular characterization and clinical relevance of a novel Phodopus sungorus papillomavirus type 1 (PsuPV1) infecting siberian hamster (Phodopus sungorus). Ljubljana, 2016.
 2. Ipavec Manica. Določitev celotnega genoma virusa prašičje epidemične diareje z uporabo tehnologije Ion Torrent sekvenciranja = Complete genome sequencing of the porcine epidemic diarrhea virus using the Ion Torrent sequencing technology. Ljubljana, 2016.
 3. Šturm Sabina. Spremljanje prisotnosti rotavirusov skupine A in virusa hepatitisa E pri divjadi = Detection of rotavirus and hepatitis E in game animals.  Ljubljana, 2016.

 

2017 ( na vrh ↑ )

 1. Krvavica Ada, Likar Špela. Aplikacija brezžičnega elektrokardiograma pri hospitaliziranih pacientih = Aplication of wireless electrocardiogram in hospitalised patients. Ljubljana, 2017.
 2. Ošlak Boštjan. Nekatere vektorsko prenosljive zoonoze = Selected vector born zoonoses in grazing cattle in Slovenia. Ljubljana, 2017.
 3. Prem Luka. Vpliv timola na motoriko tankega črevesa in maternice v razmerah in vitro = The influence of thymol on small intestinal and uterine motility under in vitro conditions. Ljubljana, 2017.
 4. Rutar Maša. Vpliv različnih koncentracij taninov na žleze slinavke pri merjaščkih = Influence of different concentrations of hydrolysable tannins on salivary glands in boars. Ljubljana, 2017.

 

2018 ( na vrh ↑ )

 1. Regoršek Eva, Vlaj Laura. Ehokardiografske značilnosti in prognostični dejavniki belih dihurjev (Mustela putorius furo) z obolenji srca = Echocardiographic charateristics and prognostic factors in ferrets (Mustela putorius furo) with heart disease. Ljubljana, 2018.
 2. Slapšak Aleksandra, Raspor Sara. Vpliv načina poroda na pokazatelje stresa pri novorojenih psih in njihovo preživetje = Impact of parturition type on stress indicators in newborn puppies and their survival. Ljubljana, 2018.
 3. Trobec Tomaž. Vpliv rutenijeve spojine C1a na funkcijo perifernega živčno-mišičnega sistema = Effect of ruthenium compound C1a on peripheral neuromuscular system function. Ljubljana, 2018.
 4. Žagar Žiga. Klinično-patološke značilnosti kožnih mastocitomov psov, pomembne za napoved poteka bolezni = Clinico-pathological characteristics of canine cutaneous mast cell tumours, important for prognosis. Ljubljana, 2018.

 

2019 ( na vrh ↑ )

 1. Blažič Kaja, Šehić Nika. Vpliv stresa pri novorojenih teletih na kvaliteto njihovega semena po nastopu spolne zrelosti = The influence of stress in newborn calves on their semen quality after sexual maturity. Ljubljana, 2019.
 2. Čivnik Vita. Določitev celotnih genomov astrovirusov pri srnah = Sequencing of complete astrovirus genomes in roe deer. Ljubljana, 2019.
 3. Hudobivnik Manca, Rustja Kristina Vpliv krmljenja z dodatkom maščobnih kislin omega-3 in omega-6 na pojatveni ciklus krav v poporodnem obdobju = Effect of feeding with omega-3 and omega-6 fatty acids supplement on oestrous cycle in postpartum period of cow. Ljubljana, 2019.
 4. Jernejčič Barbara, Modrijan Kristina. Ugotavljanje povzročiteljev drisk pri teletih in vpliv zdravljenja na izločanje oocist Cryptosporidium parvum  = Infectious causes of diarrohea in calves and the influence of treatment on the secretion of Cryptosporidium parvum. Ljubljana, 2019.
 5. Kalin Anja, Kajdič Leonida.  Vpliv načina poroda na mikrobioto pri pasjih novorojencih = Impact of parturition type on microbiota of newborn puppies. Ljubljana, 2019.   
 6. Leder Matic. Določitev in primerjava nukleotidnega zaporedja virusov prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma v regiji ORF5 virusnega genoma = Determination and comparison of the nucleotide sequence of porcine reproductive and respiratory syndrome viruses in ORF5 region of the viral genom. Ljubljana, 2019.
 7. Podvršnik Lucija, Škrbec Maruša.  Psi z brahicefaličnim sindromom: ocena zdravstvenega stanja pred kirurškim zdravljenjem in po njem = Dogs with brahycephalic syndrome: evaluation of health status before and after surgical treatment. Ljubljana, 2019.
 8. Rosa Teja. Serološka diagnostika leptospiroznih okužb pri belem dihurju (Mustela putorius furo) = Serological diagnosis of leptospiral infections in domestic ferrets (Mustela putorius furo). Ljubljana, 2019.
 9. Škorjanc Ana, Škrajnar Ana Lucija. Potencialna nevarnost alergij na žuželke kot novega vira prehranskih beljakovin pri psih = Potential risk of allergy to insects as a new source of dietary protein for dogs. Ljubljana, 2019. 
 10. Vesel Urška, Pavić Tea.  Ocena dobrobiti krav molznic v večjih slovenskih rejah s protokolom Welfare Quality(R) Assessment Protocol in merjenjem vsebnosti kortizola v dlaki = Welfare assessment of dairy cows in large Slovenian farms using Welfare Quality(R) Assessment Protocol and hair cortisol measurement. Ljubljana, 2019.

2020 ( na vrh ↑ )

 1. Bergant Bertoncelj Urška, Župec Eva. Varnost in učinkovitost metronomske kemoterapije s ciklofosfamidom za zdravljenje različnih vrst rakavih obolenj psov = Safety and effectiveness of metronomic chemotherapy with cyclophosphamide for the treatment of canine tumors. Ljubljana, 2020.
 2. Budin Veronika, Cvetko Marko. Prednosti uporabe anestezije in/ali analgezije pri kopunjenju petelinov kombiniranih pasem = Advantages of the use od anaesthesia and/or analgesia when caponizing roosters of dual purpose breeds. Ljubljana, 2020.
 3. Drofenik Sabina. Opredelitev mehanizma in soodvisnosti delovanja dveh beljakovin iz modrasovega strupa, sekretorne fosfolipaze A2 in zaviralca kimotripsina = Description on the mechanism and interdependence of the action of two nose-horned viper venom proteins, secretory phospholipase A2 and chymotrypsin inhibitor. Ljubljana, 2020.
 4. Erbežnik Anja. Vpliv androgene deprivacije pri merjascih na histokemične in morfometrične lastnosti skeletnomišičnih vlaken = Effect of androgen deprivation in boars on the histochemical and morphometric characteristics of skeletal muscle fibers. Ljubljana, 2020.
 5. Gačnikar Jernej, Javornik Andrej. Ubikvitarni povzročitelji vnetja mlečne žleze pri molznicah = Enviromental pathogens in the mammary gland infection of dairy cows. Ljubljana, 2020.   
 6. Mirtič Karmen, Rašetič Nina. Učinek bučnih pogač (Cucurbita pepo L. var. oleifera) in nageljnovih žbic (Syzygium aromaticum) na izločanje jajčec želodčno-črevesnih zajedavcev pri drobnici = The effect of pumpkin seed cakes (Cucurbita pepo L. var. oleifera) and cloves (Syzygium aromaticum) on gastrointestinal nematodes egg shedding in small ruminants. Ljubljana, 2020.
 7. Pavlin Katarina. Primerjava različnih kompletov za osamitev nukleinskih kislin bakterije Clostridioides difficile iz mesa in mesnih pripravkov = Comparison of nucleic acid extraction kits for the detection of Clostridioides difficile in meat and meat products. Ljubljana, 2020.
 8. Šparaš Luka, Turk Rebeka. Parametri hemostaze pri psih z brahicefaličnim sindromom pred in po kirurškem posegu = Parameters of haemostasis in dogs with brachycephalic syndrome before and after surgical treatment. Ljubljana, 2020.