Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Prešernove naloge - kronološko

 

 

2009   2010   2011   2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018

 

 

2009

 1. Kovše Martin. Vrednotenje učinka specifične imunoterapije pri psih z atopičnim dermatitisom s pomočjo evalvacijskega testa CADESI-03 = Evaluation of the effect of allergen-specific immunotherapy in atopic dogs using the CADESI-03 scoring system. Ljubljana, 2009.

 

2010

 1. Hrženjak Rok, Štukelj Roman. Mikrovezikli v telesnih tekočinah živali in človeka = Microvesicles in body fluids of animals and human. Ljubljana, 2010.
 2. Završnik Janja. Molekularna determinacija in epidemiologija virusa infekciozne anemije kopitarjev = Molecular determination and epidemiology of equine infectious anemia virus. Ljubljana, 2010.

 

2013 ( na vrh ↑ )

 1. Rihar Zala. C-reaktivni protein kot diagnostični dejavnik pri naravni okužbi psov z bakterijo Anaplasma phagocytophilum = C-reactive protein as a diagnostic factor in dogs naturally infected with the Anaplasma phagocytophilum bacterium. Ljubljana, 2013.
 2. Zarnik Metka, Lampreht Urša. Vrednotenje vpliva oksidativnega stresa na klinične parametre psov z atopičnim dermatitisom med zdravljenjem s feksofenadinom in vitaminom e na podlagi imunohistokemičnega določanja 3- nitrotirozina v bioptih kože = Evaluation of oxidative stress influence on clinical parameters of dogs with atopic dermatitis during treatment with fexofenadine and vitamine e based on immunohistochemical staining of 3– nitrotyrosine in skin biopsies. Ljubljana, 2013.

 

2014 ( na vrh ↑ )

 1. Babnik Monika, Diacci Uroš. Vpliv ostreolizina na znotrajcelično koncentracijo Ca2+ in morfologijo nevroblastomskih in gladkih mišičnih celic = The effect of ostreolysin on intracellular concentration of Ca2+ and the morphology of the neuroblastoma and smooth muscle cells. Ljubljana, 2014.
 2. Potokar Tončka. Protimikrobni učinek medicinskega medu L-Mesitran(R) in njegov vpliv na zdravljenje ran = Antibacterial effect of medical honey L-Mesitran(R) and its effect on wound healing. Ljubljana, 2014

 

2015 ( na vrh ↑ )

 1. Kmetec Jernej, Vodopivec Lea. Incidenca tumorjev mlečne žleze pri steriliziranih psicah ter zapleti po kirurškem posegu sterilizacije psic = Incidence of mammary gland tumors in neutered bitches and side effects after surgical procedure of neutering bitches. Ljubljana, 2015.

 

2016 ( na vrh ↑ )

 1. Bakovnik Nejc. Molekularna opredelitev, prevalenca in klinični pomen novega papiloma virusa glodavcev, Phodopus sungorus papillomavirus type 1 (PsuPV1), osamljenega pri sibirskih hrčkih (Phodopus sungorus) = Molecular characterization and clinical relevance of a novel Phodopus sungorus papillomavirus type 1 (PsuPV1) infecting siberian hamster (Phodopus sungorus). Ljubljana, 2016.
 2. Ipavec Manica. Določitev celotnega genoma virusa prašičje epidemične diareje z uporabo tehnologije Ion Torrent sekvenciranja = Complete genome sequencing of the porcine epidemic diarrhea virus using the Ion Torrent sequencing technology. Ljubljana, 2016.
 3. Šturm Sabina. Spremljanje prisotnosti rotavirusov skupine A in virusa hepatitisa E pri divjadi = Detection of rotavirus and hepatitis E in game animals.  Ljubljana, 2016.

 

2017 ( na vrh ↑ )

 1. Krvavica Ada, Likar Špela. Aplikacija brezžičnega elektrokardiograma pri hospitaliziranih pacientih = Aplication of wireless electrocardiogram in hospitalised patients. Ljubljana, 2017.
 2. Ošlak Boštjan. Nekatere vektorsko prenosljive zoonoze = Selected vector born zoonoses in grazing cattle in Slovenia. Ljubljana, 2017.
 3. Prem Luka. Vpliv timola na motoriko tankega črevesa in maternice v razmerah in vitro = The influence of thymol on small intestinal and uterine motility under in vitro conditions. Ljubljana, 2017.
 4. Rutar Maša. Vpliv različnih koncentracij taninov na žleze slinavke pri merjaščkih = Influence of different concentrations of hydrolysable tannins on salivary glands in boars. Ljubljana, 2017.

 

2018 ( na vrh ↑ )

   16.  Regoršek Eva, Vlaj Laura. Ehokardiografske značilnosti in prognostični dejavniki belih dihurjev (Mustela putorius furo)

          z obolenji srca = Echocardiographic charateristics and prognostic factors in ferrets (Mustela putorius furo) with heart

          disease. Ljubljana, 2018.

   17.  Slapšak Aleksandra, Raspor Sara. Vpliv načina poroda na pokazatelje stresa pri novorojenih psih in njihovo preživetje

          = Impact of parturition type on stress indicators in newborn puppies and their survival. Ljubljana 2018.

   18.  Trobec Tomaž. Vpliv rutenijeve spojine C1a na funkcijo perifernega živčno-mišičnega sistema = Effect of ruthenium

          compound C1a on peripheral neuromuscular system function. Ljubljana, 2018.

   19.  Žagar Žiga. Klinično-patološke značilnosti kožnih mastocitomov psov, pomembne za napoved poteka bolezni = Clinico-

          pathological characteristics of canine cutaneous mast cell tumours, important for prognosis. Ljubljana, 2018.