Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

eUčbeniki Veterinarske fakultete - online

 

BAVDEK SV, POGAČNIK A. Ultrastruktura živalske celice: slikovni priročnik. Ljubljana, 1996.

 

FAZARINC G. Anatomija domačih sesalcev. Miologija: skripta za študente veterinarstva. Ljubljana, 2009.

 

FAZARINC G. Anatomija domačih sesalcev. Osteologija in artrologija: skripta za študente veterinarstva. Ljubljana, 2010. 

 

ZRIMŠEK P. Stehiometrija za študente veterine. Ljubljana, 2012.

 

KOTNIK T. Kožne bolezni psov in mačk. Ljubljana, 2012.

 

KIRBIŠ A. Veterinarsko-sanitarni nadzor klavnih živali in mesa. Ljubljana, 2013.

 

ČEBULJ KADUNC N, ŽUŽEK  MC. Laboratorijske vaje in računalniške simulacije v fiziologiji. 1. del. Ljubljana, 2014.

 

ČEBULJ KADUNC N, ŽUŽEK  MC. Laboratorijske vaje in računalniške simulacije v fiziologiji. 2. del. Ljubljana, 2014.

 

JAKOVAC STRAJN B, GRANDIČ M. Laboratorijske analize krme : učbenik za študente veterinarske medicine. Ljubljana, 2015.

 

PLUT J, ŠTUKELJ M. Klinična praksa pri predmetu Bolezni in zdravstveno varstvo prašičev : učbenik za študente veterinarske medicine. Ljubljana, 2015.

 

BAVDEK SV, GOLOB Z, JANŽEKOVIČ F, KUBALE DVOJMOČ V, SKOK J. Osnove primerjalne anatomije vretenčarjev. Ljubljana, 2015.

 

TOPLAK I. Molekularna epidemiologija sevov virusa prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) v Sloveniji. Ljubljana, 2015.

 

ZRIMŠEK P. Stehiometrija za študente veterine: učbenik s praktičnimi primeri za predmet Biokemija. 2. dop. izd. Ljubljana, 2016.

 

KOTNIK T. Kožne bolezni psov in mačk. Dop. izd. Ljubljana, 2016.

 

SELIŠKAR A, TOMSIČ K, urednici. Bolečina brez besed. Ljubljana, 2019

 

KUBALE V, urednica. Skrb za zdravje ljubiteljskih in eksotičnih živali v sožitju s človekom. Ljubljana, 2019

 

KOTNIK T. Klinični primeri bolezni kože - 1: študijsko gradivo. Ljubljana, 2020.

 

KLINC P. Asistirana reprodukcija psov. Ljubljana, 2020.

 

JENČIČ V. Anatomija in fiziologija sladkovodnih rib: študijsko gradivo za študente veterinarske medicine. Ljubljana, 2020.

 

JENČIČ V. Nekatere vrste sladkovodnih rib in osnove vzreje. Ljubljana, 2021.

 

JAKOVAC STRAJN B. Debelost pri psih in mačkah: študijsko gradivo. Ljubljana, 2021